αξίζει να παρακολουθούμε τέτοιες προσπάθειες ...γιατί υπάρχουν και Δήμοι που "ψάχνονται"

Πετρούπολη - Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης
Εκτύπωση E-mail
Οικιακή κομποστοποίηση στην Πετρούπολη

Το πρόγραμμα αποτελεί μια καινοτόμα και φιλόδοξη πρωτοβουλία του Δήμου Πετρούπολης και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, που στοχεύει:
  • Στην εθελοντική ενεργοποίηση των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων του Δήμου Πετρούπολης για την προώθηση στην πράξη της ιδέας της βιώσιμης διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων μέσω της οικιακής κομποστοποίησης. Οι δημότες των Πετρούπολης θα αρχίζουν να αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έτσι, σταδιακά θα μειώνονται τα προς συλλογή – μεταφορά και τελική διάθεση απορρίμματα με πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τους δημότες.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις:
  • Περιβαλλοντική ενημέρωση των μαθητών των σχολείων και των φορέων του Δήμου Πετρούπολης, σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, την οικιακή κομποστοποίηση και για τη δυνατότητα συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
  • Οργάνωση ενός ολοκληρωμένου πιλοτικού προγράμματος «Οικιακής Κομποστοποίησης» στο Δήμο με τοποθέτηση και λειτουργία 200 ειδικών κάδων – κομποστοποιητών σε ισάριθμες κατοικίες, με συνεχή υποστήριξη από το Δήμο.
  • Υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος προώθησης και προβολής της «Οικιακής Κομποστοποίησης» σε τοπικό επίπεδο, με παραγωγή και διανομή σχετικής αφίσας και φυλλαδίου, δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας στην υπάρχουσα του Δήμου (www.petroupoli.gr), προβολή στα ΜΜΕ και οργάνωση πολλών άλλων εκδηλώσεων.
Το πρόγραμμα, που οργανώνεται από το Δήμο Πετρούπολης και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2007 και υπάρχει πρόβλεψη και μελέτη να επεκταθεί σταδιακά σε όσο μεγαλύτερο αριθμό κατοικιών του Δήμου στο άμεσο μέλλον.

Στα πλαίσια του προγράμματος, θα εκπαιδευτούν σε θέματα κομποστοποίησης οι κάτοικοι του Δήμου που θα πάρουν κάδο, ενώ παράλληλα θα εκπαιδευτούν και δημοτικοί υπάλληλοι για την υποστήριξη και συνέχιση του προγράμματος από τον Δήμο. Έτσι, οι ίδιοι οι δημότες συμβάλλουν, ώστε να αντιμετωπισθεί το πολύ σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο.

Όσοι δημότες της Πετρούπολης ενδιαφέρονται να πάρουν ΔΩΡΕΑΝ κάδο οικιακής κομποστοποίησης στα πλάισια του προγράμματος, μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τον δήμο στα τηλέφωνα: 2105065415 και 2105065475 ή με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (Δημήτρης Χωματίδης) στα τηλέφωνα: 2108224481 και 2108228795.

Με το πρόγραμμα αυτό ο Δήμος Πετρούπολης στέλνει ένα μήνυμα:

Οι δημότες Πρωταγωνιστές στην Οικιακή Κομποστοποίηση
Ας Πάρουμε τη Λύση στα Χέρια μας

Δήμος Πετρούπολης Tηλ. 210 5065400, Fax 210 5065414 www.petroupoli.gr
Image

Δεν υπάρχουν σχόλια: