Τελευταία βδομάδα για τις μεταδημοτεύσεις

Η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Τρίτη 31 Αυγούστου
Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 14 Νοέμβρη 2010 ΟΛΟΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ.

Δε θα υπάρχουν κάλπες για ετεροδημότες όπως γίνεται στις βουλευτικές εκλογές. Δε θα υπάρξουν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών. Πολύ απλά, αν κάποιος που διαμένει στην Αθήνα, αλλά είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα ψηφίσει στη Θεσσαλονίκη, άσχετα εάν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ψήφισε στον τόπο κατοικίας του ως ετεροδημότης.
Αν κάποιοι επιθυμούν να ψηφίσουν στο δήμο διαμονής τους (εφόσον είναι διαφορετικός από το δήμο που είναι γραμμένοι) πρέπει να κάνουν μεταδημότευση μέχρι τις 31/8/2010.
1. Διαμένουν τουλάχιστον επί μια διετία ή
2. Είναι δημότης ο άλλος σύζυγος ή
3. Ηταν δημότες πριν από το γάμο σε περίπτωση λύσης αυτού ή
4. Ηταν αρχικά δημότες οι ίδιοι ή οι γονείς τους, δυνατότητα όμως που παρέχεται για μια μόνο φορά.
Επισημαίνεται ότι:
Μέχρι την ίδια ημερομηνία 31/8/2010 πρέπει να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους:
  • Οι Ευρωπαίοι από τις άλλες 26 χώρες της ΕΕ που μένουν στην Ελλάδα και
  • Οι ομογενείς και υπήκοοι τρίτων χωρών που νόμιμα διαμένουν στην Ελλάδα και πληρούν τις αντίστοιχες διατάξεις.
  • Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους μπορεί να γίνει με την προσκόμιση: α) Διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και β) υπεύθυνης δήλωσης για τον τόπο κατοικίας
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ εως 31/08/2010

Πρόκειται για όσους θέλουν να εγγραφούν μόνιμα στο δημοτολόγιο του Δήμου που θέλουν να μεταδημοτεύσουν. Όσοι υποβάλουν την αίτηση μεταδημότευσης έως 31/08 έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Νοέμβρη.

Προσοχή: Δεν αφορά όσους θέλουν να μεταδημοτεύσουν επειδή θα είναι υποψήφιοι. Αυτό μπορεί να γίνει τη στιγμή της υποβολής των ψηφοδελτίων.

Ο αιτών αρκεί να πάρει την βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τη Δημοτική Αστυνομία και να τη προσκομίσει με την αίτηση μεταδημότευσης που θα συμπληρώσει στο δημοτολόγιο του Δήμου. Τα τυχόν υπόλοιπα (ανάλογα με το Δήμο) δικαιολογητικά (πχ Πιστοποιητικό Γέννησης κτλ). είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία του Δήμου που θα μεταδημοτεύσει να «μαζέψει».

Α) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση από τη Δημοτική Αστυνομία (βγαίνει αυθυμερόν).
1. Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης του ενδιαφερομένου των 3 τελευταίων ετών (2008-2009-2010) ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (τιμολόγιο ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ) που να αποδεικνύει την κατοικία.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: είμαι μόνιμος κάτοικος Ιλίου από το έτος ..... και διαμένω επί της οδού ......... αριθμός .... ...., από το έτος .....
3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου

Δεν υπάρχουν σχόλια: