Ο Μανώλης Γκλέζος για τον Καλλικράτη " Μοντέλο άσκησης εξουσίας από το κράτος"

από το δημοτικό συμβούλιο της Πάρου παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών , Ραγκούση.Δεν υπάρχουν σχόλια: